Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

Shipowners Protection Fund

Op 16 maart 1925 sloot CIMA (Comité des Intérêts Maritimes Anversois) met de ISF (International Shipping Federation - op 19/12/1924 oprichter van CIMA, samen met de Antwerpse Scheepvaartvereniging en de Belgische Redersvereniging en door buitenlandse reders vertegenwoordigd in de raad van bestuur) een conventie af over heffing en gebruik van bijdragen te betalen door de schepen die de haven van Antwerpen aanliepen.

Met deze bijdragen werd een fonds "Shipowners Protection Fund" gevormd dat door CIMA werd beheerd voor rekening van de International Shipping Federation.  In overleg met de ISF moest CIMA met dit fonds de belangen van de reders verdedigen, in de eerste plaats op het gebied van havenarbeid.  Er werd ondermeer tussengekomen in de organisatie van het markeerders-, wakers- en beloodsingswerk en er werden ook vergoedingen aan de reders voor de gevolgen van stakingen beoogd.

Toen in 1928 de reorganisatie van de arbeid aan de nieuw opgerichte CEPA werd toevertrouwd, lag de klemtoon van dit fonds op deze vergoedingen voor stakingen (1928-1936).

In 1947 trok de ISF zich uit CIMA terug en werd de VOV Shipowners Proctection Fund opgericht als aparte juridische entiteit en met specifiek als doel het uitkeren van vergoedingen voor schade ingevolge stakingen.  In 1986 werd de VOV SOPF omgevormd tot een vzw.

De zetel van SOPF is gevestigd te Antwerpen, Brouwersvliet 33, bus 6, tel: 03/206 73 85