Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

Shipowners Protection Fund

Shipowners Protection Fund (SOPF) is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1947 - een gezamenlijk initiatief van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) en de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV).  Het doel van deze vereniging is om de schade te vergoeden die eigenaars en/of tijdbevrachters van een schip hebben geleden als gevolg van vertragingen door een staking of stiptheidsactie van havenarbeiders, havenpersoneel (vb. personeel dat de sluizen bedient), loodsen of andere ondersteunende diensten die tussenkomen in het aanlopen van een haven.

Hiertoe werd een fonds opgericht dat wordt gefinancierd door de bijdragen van de deelnemende reders en tijdsbevrachters voor elk van hun schepen die de haven van Antwerpen aanlopen en door het rendement van het kapitaal in dit fonds dat zorgvuldig wordt belegd.

Elk lid van ASV en KBRV kan lid worden van SOPF.

De bijdrage die reders en tijdsbevrachters moeten betalen per scheepsaanloop in de haven van Antwerpen varieert naargelang de tonnage van het schip.

De zetel van SOPF is gevestigd te Antwerpen, Brouwersvliet 33, bus 6, tel: 03/206 73 of info@sopf.be