Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

Algemeen

De Antwerpse scheepsagenturen en rederijkantoren nemen in het maritiem en havengebeuren een belangrijke plaats in. Zij staan in voor de operationele en administratieve afwikkeling van de aanlopen van ruim 14.000 schepen per jaar, die met een gezamenlijke bruto tonnenmaat van 415 miljoen ton, 240 miljoen ton goederen aan- en afvoeren in de Antwerpse haven. Het is dan ook erg belangrijk dat dit beroep de nodige omkadering heeft.

De Antwerpse scheepsagenten vinden sinds 1901 deze omkadering in de door hen opgerichte Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw, in het kort ASV. Naast verdediging van hun beroepsbelangen en die van hun principalen-reders streeft de vereniging de verdediging na van de scheepvaartbelangen in het algemeen en deze van de haven van Antwerpen in het bijzonder.

De vereniging telt een 70-tal leden en wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Er is een vast secretariaat dat in nauw overleg met de Voorzitter en de raad van bestuur de professionele, interprofessionele en algemene haven- en scheepvaarteconomische problemen behandelt.

Het ASV secretariaat vertegenwoordigt ook NAVES, de Nationale federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en - makelaars van België.

De Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw is één van de stichtende leden van Havenkoepel vzw - voorheen Alfaport Antwerpen-.  Hiermee is de vereniging ook rechtstreeks verwoordigd in Alfaport VOKA, het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Samen met de Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw beheert ASV ook SOPF, het Shipowners Protection Fund.