Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

Maritime Award Aline Koninckx

Mevrouw Aline Koninckx overleed op 6 augustus 2010.  Zij was sinds meerdere jaren zeer actief binnen de Antwerpse Scheepvaartvereniging als lid van de Raad van Bestuur, lid van het Bureau van de Voorzitter, lid van de Tuchtraad en voorzitter van de werkgroep Nautische zaken en was tevens gedelegeerd-bestuurder van VDA Port Agencies.

Door de Raad van Bestuur van ASV werd beslist om de Maritime Award Aline Koninckx te creëren die jaarlijks kan worden toegekend aan een student hoger onderwijs die een eindwerk maakt over de scheepvaart in de breedste betekenis van het woord i.e. nautische, juridische en economische thema's die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de Belgische havens of maritieme instanties.  De Award kan ook worden toegekend aan een private organisatie of instantie, zonder winstoogmerk, die zich bezighoudt met materies die de havensector in het algemeen en de scheepsagentuursector in het bijzonder direct ten goede komen.