Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

 DE SCHEEPSAGENT

De scheepsagent is de vertegenwoordiger van een rederij in een vreemde haven.  De scheepsagent assisteert de kapitein bij het in- en uitklaren van het schip: hij handelt alle formaliteiten af voor het schip en de lading met de diverse instanties: het Loodswezen, het Havenbedrijf, de douane, de goederenbehandelaars, de verschepers en ontvangers van de goederen, de expediteurs enz.  Bovendien behartigt de scheepsagent eveneens de belangen van de bemanning van het schip: het bezorgen van geld aan de kapitein (veelal nodig voor het betalen van de bemanning), bij repatriëring zorgt de scheepsagent voor de nodige visa, voor vliegtuigtickets, voor het vervoer naar de luchthaven en soms voor hotelaccomodatie.  De scheepsagent regelt eventuele medische hulp en bestelt voorraden en proviand voor het schip.  Als de scheepsagent optreedt voor een regelmatige lijn is hij soms ook lijnagent.  De lijnagent zoekt lading voor het schip.  De vergoeding daarvoor bestaat uit een commissieloon.

Elke haven heeft haar eigen gebruiken, wetten, verordeningen en bijzonderheden; deze zijn van groot belang voor het gebruik van de haven.  Wie kan de haven en haar eigenaardigheden beter kennen dan hij die er zijn werkterrein heeft: de scheepsagent.  Hij is trouwens onontbeerlijk voor de maatregelen die moeten getroffen worden nog voor het schip aankomt, en omgekeerd, voor het afhandelen van zaken wanneer het schip reeds is vertrokken

De scheepsagenten kunnen worden opgesplitst in twee groepen, afhankelijk van de principaal waarvoor men werkt: zo is er de autonome/onafhankelijke agent die door verschillende rederijen tewerkgesteld wordt en de dedicated of rederijagent die slechts één reder vertegenwoordigt.