Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

Nieuws

 • 2022-05-11 Zeven bestuurders vernieuwen mandaat in raad van bestuur ASV Lees hier het persbericht.

 • 2022-01-06  Nieuwjaarsbrief Philippe Oyen, Voorzitter ASV Lees hier zijn antwoorden op de vragen van Flows.

 • 2021-10-15 Maritieme Get-together 2021   Na 2,5 jaar mochten we op 14 oktober eindelijk onze leden en externe relaties opnieuw fysiek ontmoeten. De maritieme havengemeenschap verzamelde dit keer in De Ark. Na de speech van voorzitter Philippe Oyen en de presentatie van Havenbedrijf Antwerpen CEO Jacques Vandermeiren, was er ruime gelegenheid om te netwerken.  Uit de reacties van velen bleek dat iedereen het fysieke netwerken duidelijk had gemist.  Wij kijken alvast uit naar de Maritieme Get-together 2022, maar laten u graag nog meegenieten van de sfeerbeelden van de editie 2021.

 • 2021-10-15 ASV Voorzitter Oyen niet mals over ECA en gebrek aan havenarbeiders.  https://www.flows.be/nl/shipping/asv-voorzitter-oyen
 • 2021-04-27 Drie nieuwe bestuurders vervoegen raad van bestuur ASV.  Lees hier het persbericht

 • 2020-06-15 ASV The Next Generation: Een nieuw kernteam staat klaar!  Lees hier het persbericht

 • 2020-03-26 Persbericht Port of Antwerp: Coronavirus - Taskforce haven van Antwerpen bevestigt: havenketen blijft werken.  Lees hier het persbericht.

 • 2020-03-19 Persbericht Port of Antwerp: Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: haven 100% operationeel. Lees hier het persbericht.

 • 2020-03-19 Persbericht Port of Antwerp: Coronavirus - De haven van Antwerpen blijft open.  Lees hier het persbericht.

 • 2020-01-10 Weekendportret Eddy Wouters, directeur-generaal ASV. Lees hier het artikel in Flows.

 • 2020-01-09 Nieuwjaarsbrief ASV The Next Generation "...dat 2020 het jaar van de duidelijkheid wordt. Duidelijke antwoorden, duidelijke beslissingen en een duidelijke toekomstvisie voor de Antwerpse haven en al haar stakeholders.  Lees hier de brief. 

 • 2019-12-30 Nieuwjaarsbrief Philippe Oyen, Voorzitter ASV  Lees hier de brief die Flows verscheen.

 • 2019-09-26 ASV en ASV The Next Generation organiseren tweede editie Cuisine Maritime Sfeerbeelden

 • Na een geslaagde eerste editie in 2017 organiseerden ASV en ASV The Next Generation opnieuw samen een editie van Cuisine Maritime op donderdag 26 september 2019 in het MAS en 9Beaufort.  Cuisine Maritime staat voor een concept waar jong en minder jong elkaar ontmoeten en dit in een origineel kader en met het culinaire hoog in het vaandel.

 • Lees hier het artikel dat in Flows verscheen​.

 • 2018-10-18 ASV viert 10de editie van Shiplink Sfeerbeelden

 • Lees hier het artikel dat in Flows verscheen​.

 • 2018-06-29 Nieuw kernteam ASV The Next Generation 2018-2020

 • ASV-The Next Generation heeft een nieuw verkozen Kernteam. Dieter Devis (Atlantic Container Line) & Cedrik Janssens (MSC Belgium) zullen in analogie van vorige legislatuur, hun functies van respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter de komende twee jaar verder uitoefenen. Zij zullen worden bijgestaan door nieuw verkozen penningmeester Yves Van Meirvenne (CMA CGM Belgium), en Mathias Somers (Cosco Shipping Lines Belgium) die de functie van secretaris & communicatieverantwoordelijke op zich neemt.
 • Lees hier het persbericht 
 • 2018-04-12 Maritieme get-together 2018

 • Op 29 maart verzamelden de Antwerpse scheepsagenten en heel wat prominenten in BNP Paribas Fortis voor de jaarlijkse Maritieme get-together van ASV.  In zijn speech had de voorzitter het over het thema dat voor ASV centraal staat, het ECA (extra containercapaciteit Antwerpen) verhaal.  Het is onbegrijpelijk dat men de vraag van de klant naast zich neerlegt en met een waarschijnlijk politiek meer haalbare oplossing komt in plaats van een economische oplossing, een oplossing die de groei van de Vlaamse economie ondersteunt.Lees hier het artikel dat in Flows verscheen
 • Over de douane was de voorzitter positief in die zin dat de verouderde AWDA (Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen) wordt herschreven en aangepast aan de Europese wetgeving en ook dat het strafrechterlijke luik van de wetgeving eindelijk herzien wordt.  Lees hier het artikel dat in Flows verscheen
 • De voorzitter maakte ook van de gelegenheid gebruik om Eugène Vanfleteren, die op 1 mei 2018 met pensioen gaat te danken voor zijn jarenlange inzet voor ASV, als lid van diverse raden van bestuur en als voorzitter van ASV (2005-2009) en van NAVES (2010-2016).
 • Met "A close look into the digital future of shipping & trade" door John Baekelmans (Imec) en Nico Wauters (T-mining) hadden de genodigden nadien weer een boeiend gespreksonderwerp tijdens de netwerkreceptie.
 • Bekijk hier de sfeerbeelden van de avond
 • 2018-02-23 ASV zoekt partners voor jubileumeditie Shiplink

 • lees het artikel in Flows
 • download hier de sponsorbrief en sponsorformules
 • 2017-12-20 Nieuwjaarsbrief Phillipe Oyen (voorzitter ASV)

 • Lees hier de brief die in Flows verscheen
 • 2017-12-08 "Zonder Saeftinghedok geen Champions League voor Antwerpse haven"

 • Lees hier het opiniestuk van ASV
 • 2017-03-28 Maritieme get-together 2017

 • In zijn speech tijdens de Maritieme get-together van ASV stelde voorzitter Philippe Oyen dat agenten met de steun van expediteurs en verladers iedere dag hun best doen om de haven van Antwerpen te voorzien van schepen met lading.  ASV eist op haar beurt van alle leveranciers een betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan competitieve prijzen.
 • Lees hier het artikel dat in Flows verscheen.
 • Tijdens de Maritieme get-together van ASV werd ook de winnaar van de Maritime Award Aline Koninckx bekend gemaakt.  Eugène Vanfleteren overhandigde de cheque van 2.000 euro aan Anneleen D'hoop en Geoffrey Van Tittelboom voor hun thesis: "Huidige en toekomstige competenties voor bedienden in de maritieme sector van de haven van Antwerpen"  Lees hier het artikel in Flows.
 • Nadien volgde nog een receptie.  Bekijk hier de sfeerbeelden van de avond.
 • 2016-09-13 Philippe Oyen, nieuwe voorzitter ASV

 • Na 4 jaar voorzitterschap vond Bernard Moyson het tijd om de fakkel door te geven.  Met ingang van 13 september 2016 neemt Philippe Oyen de fakkel van hem over.
 • Lees hier het persbericht
 •  
 • 2016-04-14 Maritieme get-together 2016

 • Op 13 april vond de jaarlijkse maritieme get-together van ASV plaats.  Burgemeester Bart De Wever gaf een voordracht met als thema "Stad Antwerpen en de maritieme wereld. Quo vadis?."
 • Lees hier de artikels die in Flows en Gazet van Antwerpen verschenen.
 • Aansluitend vond er nog een netwerkreceptie plaats.
 • Bekijk hier de sfeerbeelden van de avond.
 •  
 • 2015-05-29 One Year ASV The Next Generation

 • Naar aanleiding van de eerste verjaardag van ASV The Next Generation kwamen leden van ASV en ASV TNG samen in de Ark.  ASV voorzitter Bernard Moyson zei zeer tevreden te zijn over wat ASV The Next Generation reeds op 1 jaar tijd heeft gerealiseerd.  ASV TNG voorzitster Manuella Van Rijmenant blikte terug op de voorbije activiteiten en somde ook al een activiteiten op die het komende werkjaar op de planning staan.  Zij bedankte ook de leden van het kernteam en van de drie werkgroepen voor hun inzet.  Na de speeches was het tijd voor het walking dinner waar jong en oud gezellig konden bijbabbelen.  Nadien werd er ook nog gedanst.  De muziek werd verzorgd door Stefanie Schaekers & Band en DJ's Mattijs Boeckx en Kris Maes.
 • U kan hier de foto's van het event bekijken
 •  
 • 2015-04-03 Maritieme get-together 2015

 • Ter gelegenheid van de Statutaire Algemene Vergadering van ASV op 31 maart jl. vond de jaarlijkse maritieme get-together plaats.  Dhr. Bart Van Camp, kabinetchef van Schepen Koen Kennis, gaf tijdens een boeiende presentatie meer uitleg over de mobiliteitswerken die de komende jaren in en om Antwerpen zullen plaatsvinden.  Nadien werd er nog druk nagepraat tijdens een gezellige receptie.
 • Bekijk hier de sfeerbeelden van de avond

 

 

 • 2015-04-03 Gedeeltelijke vernieuwing van de Raad van Bestuur en de Tuchtraad 2015

 • Lees meer

 

 • 2014-11-19 Beroepsorganisatie scheepsagenten legt nieuwe accenten.

 • Om toekomstige uitdagingen nog beter het hoofd te bieden, gebeurt een herschikking van taken binnen het secretariaat van de Antwerpse Scheepvaartvereniging en de nationale koepelorganisatie NAVES.  Lees meer
 
 • 2014-10-17  8ste editie SHIPLINK was opnieuw een succes

 • De Antwerpse Scheepvaartvereniging organiseerde op 16 oktober 2014 voor de 8ste maal SHIPLINK.  Lees meer

Link beursbrochure

Sfeerbeelden

 
 • 2014-05-22 Lancering ASV the next generation

 • Op 22 mei 2014 hield de Antwerpse Scheepvaartvereniging VZW het jongerenproject "ASV the next generation" boven de doopvont.  Lees meer

 

 • 2014-03-21 ASV Maritieme get-together 2014


  "Ruimte voor de rivier: de HEDWIGEPOLDER" Prof. Dr. Patrick Meire schetste tijdens een interessante uiteenzetting de samenhang tussen ecologie en enonomie.  Aansluitend vond een receptie plaats waarop de genodigden nog lang en gezellig konden napraten.denop d vozetteire ei. Dr. op Pppp 

Enkele sfeerbeelden >>

 

 • 2014-03-21 ASV Maritime Award Aline Koninckx 2013


  Voor de award Aline Koninckx koos de jury dit keer niet voor één van de ingezonden thesissen, maar voor een initiatief dat de sector meer bekend wil maken bij het jonge publiek ... Lees meer >>

 

 • 2013-02-04 Hilde Bruggeman vervoegt de Antwerpse Scheepvaartvereniging


  Hilde Bruggeman is sinds 1 februari adjunct-directeur-generaal van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV). ...  Lees meer >>

 

 

 

 

 

Welkom

De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) vzw bestaat sinds 1901 en is de beroepsvereniging van Antwerpse onafhankelijke en rederijgebonden scheepsagenturen.  ASV behartigt de professionele belangen van haar leden.  Daarnaast buigt ASV zich ook over tal van operationele en nautische problemen die de scheepvaart van en naar Antwerpen aanbelangen.  ASV treedt verder op als gesprekspartner voor en namens haar aangesloten leden-bedrijven.

ASV verzorgt tevens het secretariaat van NAVES (de Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en -makelaars van België).

Via ASV zijn haar leden niet alleen lid van NAVES, maar werken zij als dusdanig ook onder de koepel van de wereldfederatie FONASBA (Federation of National Ship Brokers and Agents) en haar Europese afdeling ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents).