Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

Thema's

Naast ad-hoc dossiers worden volgende thema's structureel opgevolgd:

  • Maritieme toegankelijkheid van de Schelde.  Dit is gezien de sterk landinwaarts gelegen positie van Antwerpen een zeer belangrijk item.  In algemene zin wil ASV inspelen op de algmene behoeften bij de leden voor een vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer.
  • Nautische zaken.  Naast de nautische toegang behandelt ASV ook alle operationele dossiers zoals beloodsing en sleepdiensten op de rivier en in de haven, scheepvaartbegeleiding, Havenkapiteinsdienst enz...  ASV onderhoudt dan ook doorlopend contacten met instanties zoals het Loodswezen, het Havenbedrijf, de bevoegde ministeriële kabinetten enz.
  • Douane en Accijnzen
  • Juridische aangelegenheden.  Samenwerking met autoriteiten bij totstandkoming van wetten en reglementen, advies en ondersteuning leden bij structurele beroepsproblemen.
  • Socio-economische zaken.  Opleiding en tewerkstelling, CAO's...
  • Strategische fora.  ASV neemt actief deel aan diverse strategische fora binnen de Antwerpse havengemeenschap.
  • Havengebruiken.  Uitwerking en aanpassing procedures en resoluties.
  • Elektronische gegevensuitwisseling